Papa izolacyjna

Papy asfaltowe tradycyjne – przeznaczone są do wykonywania spodnich warstw w wielowarstwowych pokryciach dachowych w układach wodoszczelnych i wodochronnych. Stosowane do izolacji fundamentów i tarasów, są doskonałym „podkładem” pod gonty bitumiczne, blacho-dachówki i dachówki.

Nowoczesne papy podkładowe, są świetnym rozwiązaniem, przy realizacji „zielonych dachów”; ten typ pap zawiera specjalne wkładki, które uniemożliwiają przerastanie korzeni.

Papy asfaltowe wierzchniego krycia – w zależności od przeznaczenia – mogą być stosowane w układach jedno lub wielowarstwowych i stanowią wierzchnią warstwę pokrycia dachowego, która jest narażona na działanie czynników atmosferycznych.

Izolacja papy stanowi doskonałą warstwę wodoszczelną, przeciwwilgociową i paroszczelną. Do produkcji pap wierzchniego krycia używa się wysokogatunkowych, różnobarwnych posypek, które podnoszą estetykę pokrycia.

Ważną rolę w pokryciach dachowych pełni papa asfaltowa specjalna wentylacyjna. Zastosowanie tego typu papy zapobiega powstawaniu pęcherzy w wielowarstwowych pokryciach na zawilgoconych dachach.

Papy termozgrzewalne modyfikowane to wysokiej jakości asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osonów wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i włókniny poliestyrowej.

Papy zgrzewane dzielimy na : podkładowe i wierzchniego krycia, tego typu papy posiadają lepsze właściwości użytkowania od pap na tekturze i papa zgrzewalnych oksydowanych. Posiadają świetną elastyczność oraz wysoką przyczepność do podłoża.

Przy zastosowaniu rodzaju osnowy papy dzielimy na grupy:

 • papy na osnowie z welonu szklanego
 • papy na osnowie z tkaniny szklanej
 • papy na osnowie z włókniny poliestrowej

_________________________________________________________________________________

Papy asfaltowe tradycyjne, specyfikacja i zastosowanie
I/333 – papa izolacyjna. Wyrób produkowany w oparciu o PN-89/B-27617
Certyfikat B
Zastosowanie
Papa przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń warstw termoizolacyjnych (wełna mineralna, styropian) przed działaniem wody zarobowej i wilgoci pochodzących z wylewek betonowych. Papa znajduje również zastosowanie do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ale tylko w układach wielowarstwowych z innymi papami.
Uwagi
Papy tej nie można stosować w pokryciach dachowych, w celach paroizolacji oraz do wykonywania izolacji wodoszczelnych narażonych na działanie wody pod ciśnieniem, ze względu na jej wysoką nasiąkliwość sięgającą 15 %.
P/333/1100 – papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej
Zastosowanie
Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw w pokryciach dachowych oraz do izolacji wodochronnych np.: jako izolacja pozioma murów fundamentowych oraz posadzek na stropach międzypiętrowych i na gruncie.
Uwagi
Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
P/400/1200 – papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej
Zastosowanie
Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu- lub wielowarstwowych oraz jako izolacje poziome murów fundamentowych oraz posadzek na stropach międzypiętrowych i na gruncie.
Uwagi
Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
P/400/1600 – papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej
Zastosowanie
Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma murów fundamentowych oraz posadzek na stropach międzypiętrowych i na gruncie.
Uwagi
Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
P/64/1200 – papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym
Zastosowanie
Papa ta przeznaczona jest do stosowania:
- w pokryciach dachowych wielowarstwowych, w połączeniu z innymi rodzajami pap,
- jako warstwa podkładowa pod pokrycie z Gontów Orła,
- w zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome ław fundamentowych, posadzek i ścian piwnic, pomieszczeń okresowo zraszanych wodą – łazienki, pralnie).
Uwagi
Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokryć dachowych na sztywnym podłożu. Papy nie należy załamywać i wyginać. Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych w połączeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wkładkach nośnych).
W/400/1200 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej
Zastosowanie
Papa przeznaczona jest do wykonywania warstw wierzchniego krycia w pokryciach dachowych dwu- lub wielowarstwowych.Uwagi
Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
W/400/1600 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej
Zastosowanie
Papa przeznaczona jest do wykonywania warstw wierzchniego krycia w pokryciach dachowych dwu- lub wielowarstwowych.Uwagi
Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podłoża należy stosować lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.
W/64/1200 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie szklanym
Zastosowanie
Papa ta przeznaczona jest do stosowania:
- jako warstwa wierzchnia w pokryciach dachowych wielowarstwowych, w połączeniu z innymi rodzajami pap,
- jako warstwa podkładowa pod pokrycie z Gontów Orła.
Uwagi
Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wierzchniego krycia izolacji wodoszczelnych pokryć dachowych na sztywnym podłożu. Papy nie należy załamywać i wyginać. Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych w połączeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wkładkach nośnych).
W/100/2000 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie szklanym
Zastosowanie
Papa przeznaczona jest do wykonywania warstwy wierzchniej izolacji wodoszczelnych pokryć dachowych o sztywnym podłożu.Uwagi
Papy nie należy załamywać i wyginać. Papę można stosować jedynie w układach wielowarstwowych w połączeniu z innymi rodzajami pap. Papę należy mocować do podłoża poprzez klejenie lepikiem na gorąco bez wypełniaczy lub lepikiem na zimno.

Gonty asfaltowe – przeznaczone są do krycia dachów pochyłych w różnych kształtach, stosowany w budownictwie indywidualnym i przemysłowym. Jest to materiał pokryciowy na bazie surowców bitumicznych.
Osłoną gontów jest welon z włókien szklanych, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną. Wyróżniamy zalety gontów:

- lekkie materiały pokryciowe,
- stosowane do dachów o kształtach skomplikowanych,
- obróbka i pokrycie dachu nie wymaga specjalistycznego sprzętu,
- elastyczność i modułowa budowa – materiał nie wrażliwy na pękanie,
- krycie gontem, nie wymaga dodatkowych obróbek blacharskich, poza blachą okapową i obróbką komina,
- pokrycie dachu gontem jest gwarancją szczelności i trwałości oraz nie wymaga konserwacji.

___________________________________________________________________

Parametry dodatkowe

1. Papy asfaltowe tradycyjne

- izolacyjne – I/333, P/333/1100, murarska,

- asfaltowe – podkładowe, wierzchniego krycia – P/400/1600,

- asfaltowa tradycyjne – W/400/1200, W/100/2000, P/64/1200,

2. Papy specjalne

- perforowana wentylacyjna – PP/50/900,

- asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej – P/1600,

- wierzchniego krycia – WAL/400/1600,

- asfaltowa na folii aluminiowej – 9/800,

3. Papy modyfikowane SBS mocowane mechanicznie

- Monodach WM-250/4000,

- Vivadach PM-150/2000,

4. Papy modyfikowane SBS zgrzewane

- Polbit PF-250/4000,

- Polbit WF-250/4000,

- Wolbit PF-200/4000,

- Zdunbit PF, WF-180/3000,

- Junior WF, PF-100/3000,

- Superzdunbit – Mosty PF-250/4000, SBS oraz na włókninie poliestrowej,

5. Papy asfaltowe zgrzewalne

- Siz Horoni Benesov V 60S 35, V 60S 42 H, G 200S 40-42,

- Albit – paroizolacyjna oraz na folii aluminiowej AL S40.

Papy asfaltowe tradycyjne

 • I/333 – papa izolacyjna,
 • P/333/1100 – papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej,
 • P/400/1200 – papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej,
 • P/400/1600 – papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej,
 • P/64/1200 – papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym,
 • W/400/1200 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej,
 • W/400/1600 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej,
 • W/64/1200 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie szklanym,
 • W/100/2000 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie szklanym.

Related Articles

Share

About Author

admin